MAGYARnak MAGYARul MAGYARázni

Nyelvtörténet, nyelvlogika, a magyar nyelv tana (egy kissé másként) címmel hirdetett meg és rendez a marosvásárhelyi HVIM az EMI ugyancsak helyi szervezetével közösen egy több hónapon át tartó hét részből álló előadássorozatot.

Az előadásokat Halmágyi József Attila lelkész, magyarságkutató és hagyományápoló tartja a Bolyai téri Unitárius Egyházközség tanácstermében, abban a teremben, amely gyakori otthona marosvásárhelyiek nemzeti és lokálpatrióta jellegű rendezvényeinek.Előadásai nem kötöttek, az előadó szabadon rendelkezik azzal, amit előad és a jelenlevők igényéhez szabja. Ezért ami az előadás sorozat tartalomjegyzékében található, nem címek, csak tartalmai annak, amit elmond, éspedig:
1. A magyar nyelv lélektana, egy belső logikai rendszer kimutatása.
2. A nyelv magyarázza önmagát, példák és esetek.
3. Az ÁBC rövid története.
4. Játék az ÁBC-vel, szavak keresése és elemzése, értelmezése.
5. A nagycsalád szerkezete.
6. A munka, foglalkozások.
7. A hitvilág.

A sorozat első része Fergeteg hava 29. napján volt. Halmágyi, mint elmondta bemutatkozása alkalmával, a nyelvet tanulmányozza elsősorban, de amikor nem ezt teszi, olyankor kézimunkával foglalkozik, és szinte mindent elkészített már, amit őseink bőrből, fából és szaruból elkészítettek.
Magyarságkutatónk úttörő feladatra vállalkozott, hiszen előadása rendhagyó jellegűnek számít, mivel mind mondanivalójával, mind pedig alkalmazott módszerével eltér a Magyar Tudományos Akadémia nem magyar érdekeket képviselő és elfogultságtól sem mentes hivatalos irányzatától.
Mindjárt az első előadás kezdetén arra kért mindenkit, hogy törölje ki az agyából mindazt, amit az iskolában tanult a magyar nyelvről. Azért - magyarázta az előadó - mert az akadályoz, és nem enged látni. Azt tanácsolta, hogy ahelyett hagyjuk a logikát dolgozni, és elemezzük a szavakat úgy, ahogy azokat őseink összerakták. Wass Albert Ébredj magyar című versének elhangzása után párhuzamot vont a nemzet és a nyelv mai állapota között, rámutatva arra, hogy ami a versben megtörténik, ugyanaz nyelvünkben is: "züllött, idegen eszmék napszámosa lett a magyar" - a nyelvünk is!, "megtagadva dicső őseit, idegen rongyokba öltözik" - a nyelvünk is!
Az előadó ezután idézte a rossz emlékű Trefort Ágoston hírhedt kijelentését, mely nyílt vallomása annak, hogy a magyar nyelvtudományt és történettudományt a politika szolgálatába állították. ,"Eladták nemzetünket, eladták nyelvünket," - jegyezte meg itt Halmágyi J.Attila.
"Miért akarunk hát magyarnak magyarul magyarázni?" - tette fel az előadás egyik leglényegesebb kérdését előadónk, majd rögtön válaszolva rá, a következőket mondta: " Azért, mert minket magyarokat megtanítottak nem magyarnak lenni. És ahhoz, hogy magyarok lehessünk, meg kell értenünk a magyar gondolkodás alapjait."
Íme egy másik nagyon fontos gondolat, amire Halmágyi felhívta hallgatósága figyelmét: "Mi a helyes és mi a helytelen? Nem az Akadémia és nem az idegenek adják meg a helyes választ erre, hanem a nyelv. Helyes az, aminek helye van a nyelvben, amit a belső szabályok elfogadnak, megengednek, mert a nyelv egy élő rendszer."
Előadónk, az ő szavával élve, "szétvagdalta" előadásában a szavakat, hogy megértsük a gyököket, a lényeget. Számos érdekes, szemléletes és játékos példa segítségével mutatott rá édes anyanyelvünk alapvető jellemzőire, és ébresztette rá a magyar nyelv páratlan ésszerűségére, rendkívüli képszerűségére, önmagát magyarázó jellegére a mindvégig élénk érdeklődést tanúsító, unatkozni képtelen hallgatóságot. Az előadás befejeződésébe nehezen beletörődő közönség vastapssal jutalmazta Halmágyi József Attila munkáját.

Az előadás sorozat Jégbontó hava 12. napján folytatódik, további részein pedig Jégbontó hava 26-án, Kikelet hava 11-én és 25-én, végül Szelek hava 8-án és 22-én és mindig délután öt órától vehetnek részt az érdeklődők. Továbbra is minden érdeklődőt szerettel várunk!

A marosvásárhelyi vármegyések

CsatolmányMéret
0001.jpg325.87 KB
Minden jog fenntartva. Kapcsolat: [email protected]