Lelkünkben örökké élnek – Dicsőség a Hősöknek!

Mozgalmunk egy országos akcióba kezdett, melynek keretében Halottak napja alkalmából minden tagszervezetünk kitakarítja a környezetében lévő katonasírokat, hősi emlékműveket.

Csapatunk már lassan egy éve tudomást szerzett arról, hogy a Fővárosban 1945-ig megtalálható volt a Rákoskeresztúri temetőben a Hősök Temetője, ahová az I. és a II. világháború hősi halottait, és számos civil áldozatát helyezték végső nyugalomra. A temető, a temetőn belül a II. világháború végére 19 parcellát ölelt fel, és közel 40.000 halottat temettek el ide. 1950-től szisztematikusan kezdték felszámolni a katonasírokat, de ennek a folyamatnak a rendszerváltásnak nevezett bűvésztrükk sem vetett véget. Napjainkban mindössze a Magyar Hadisírgondozók web-oldalán egy rövid cikk hirdeti, hogy valaha olyan nemzet voltunk, akik tisztelettel gondoltak azon hősökre, akik az életüket áldozták hazájukért.

151101_bp_0001.jpg

Mára a 19 parcellából megközelítőleg 20 sírhelyet lehet fellelni a 16-os parcella első két sorában (pontos számadatot egyelőre nem tudunk mondani, mert vannak olyan sírok, amik elhanyagoltságuk miatt beazonosíthatatlanok).

151101_bp_0002.jpg

Itt nyugszik többek közt Kratochvil Károly is, a Székely Hadosztály legendás parancsnoka. Az Ő sírja rendben van tartva, sőt ottlétünk alatt koszorúk, és mécsesek is kerültek a sírjára fővárosi magánszemélyek gondoskodásából kifolyólag. Terveink szerint 2016-ban felkutatjuk az összes olyan sírt, amely a Hősök Temetőjéhez tartozott, és az illetékes szervek bevonásával megpróbálunk valamiféle védettséget biztosítani hősi halottjaink nyughelyeinek, ugyanis a felszámolás mind a mai napig tart. A sírok gondozását hosszútávon szintén magára vállalja tagszervezetünk. Számunkra az ilyen jellegű tevékenység nem teher, annál inkább kötelesség.

Pest megyében összes tagszervezetünk kivette a részét az országos akcióból.

151101_bp_0003.jpg

Gödöllőn a kistarcsai csapatunkkal segedelmével tisztult meg a Premontrei Szent Norbert szerzetesek temetőjében található II. világháborús hősi emlékmű, és számos katonasír.

Maglódon az evangélikus templom kertjében található a helyi II. világháborús hősi emlékmű, melyet helyi tagszervezetünk takarított ki.

151101_bp_0004.jpg

Dicsőség a Hősöknek!

További képek budapesti tagszervezetünk oldalán láthatók.

Minden jog fenntartva. Kapcsolat: [email protected]